Ammatillisuus


Henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys työelämässä on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Ammatillisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä ammatillinen osaaminen ei riitä vaan meidän on työtehtävän edellyttämien tietojen ja taitojen lisäksi osattava toimia toisten ihmisten kanssa ja kautta tuloksia tuottavasti.

Ammatilliseen käyttäytymiseen kuuluu esimerkiksi se, että pidetään työ- ja ihmissuhteet riittävän erillään. Ammattimaisuus on kuin malli, joka säteilee ympärilleen ja pakottaa muutkin noudattamaan tiettyjä periaatteita.

Tilaisuuden kesto voi vaihdella tunnin puheenvuorosta päivän mittaiseen valmennukseen, jonka aikana käsittelemme seuraavat teemat soveltuvin osin:

 • ammatillisuus ja sen esiintuominen
 • organisaatio ja kuva organisaatiosta
 • toimiva työyhteisö ja menestyvä organisaatio
 • yhdessä tekeminen
 • näkemys ja kiinnostus
 • henkilökohtaiset ominaisuudet

Liike-elämän tapakulttuuri


Työkseen ihmisten kanssa toimivien ammattilaisten on hyvä tietää, mikä heissä kiinnittää huomiota ja kuinka käyttäytyä niin että heidän kanssaan on helppo asioida. Tavoitteena tulisi olla se, että käyttäytyminen työpaikallamme ja erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa on ymmärrettävää ilman mitään taustatietoa meistä, taustastamme tai henkilökohtaisista ominaisuuksistamme.

Etiketti on luotu helpottamaan luontevaan käyttäytymistä uusissa tilanteissa tai kun tapaamme uusia ihmisiä.

Tilaisuuden kesto voi vaihdella tunnin puheenvuorosta päivän mittaiseen valmennukseen, jonka aikana käsittelemme seuraavat teemat soveltuvin osin:

 • yrityskuva ja sen rakentuminen
 • yritystilaisuus
 • etiketti ja ensivaikutelma
 • kohteliaisuus
 • luonteva käyttäytyminen
 • ymmärrettävyys
 • sosiaalinen älykkyys

Palveluasenne


Palveluasenne ja –mieli voidaan ymmärtää kaikkiin ammatteihin kuuluvaksi. Kokemus laadukkaasta toiminnasta ja palvelusta syntyy silloin kuin taito ja halu palvella liittyvät sujuvaan ammatilliseen osaamiseen.

Monipuolisten taitojen lisäksi palveluun katsotaan kuuluvan pyyteettömyys, avarakatseisuus ja hyvät käytöstavat.

Tilaisuuden kesto voi vaihdella tunnin puheenvuorosta päivän mittaiseen valmennukseen, jonka aikana käsittelemme seuraavat teemat soveltuvin osin:

 • palvelu ja hyvä palvelu
 • palvelu tapana toimia
 • palveluasenne
 • asiakas toisena ihmisenä
 • palvelun kieli
 • haastavat asiakaspalvelutilanteet

Vuorovaikutus


Ihmisten johtaminen ja ihmisten kanssa toimiminen on paljolti esiintymistä. Suomalaisten viestintätutkijoiden mukaan meillä on hyvin halussamme ammatilliset tiedot ja taidot mutta kommunikaatiotaidot puuttuvat. Opiskelemme innolla kaikkea sitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mutta unohdamme helposti sen mitä pitää tehdä.

Vuorovaikutustaidot ja sujuva kommunikaatio ovat työvälineitä muiden työvälineiden joukossa.

Tilaisuuden kesto voi vaihdella tunnin puheenvuorosta koko päivän mittaiseen koulutukseen, jonka aikana käsittelemme seuraavat teemat soveltuvin osin:

 • toisen ja vieraan kohtaaminen
 • viestinnässä vaikuttavat tekijät
 • suomalainen viestintäkulttuuri
 • sujuva kommunikaatio
 • yritysesittely
 • palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Johtaminen


Johtaminen on ammatti. Johtaa ei voi kokeilemalla, kuulostelemalla, säädöksiin nojaamalla tai parasta toivomalla. Nuorilla esimiehillä on koulutus ja käytössään tarvittavat työkalut, mutta henkilöstön johtaminen saattaa olla vaikeaa. Henkilöstö arvostaa välitöntä ja aidosti läsnä olevaa johtamista.

Tilaisuuden kesto voi vaihdella tunnin puheenvuorosta päivän mittaiseen valmennukseen, jonka aikana käsittelemme seuraavat teemat soveltuvin osin:

 • johtaminen ammattina
 • esimies ja kuva esimiehestä
 • esimiehen tehtävät
 • ihmisten kanssa ja kautta toimiminen
 • johtamisen viestintä
 • dialogi

Testimonials


¨Esitys täyttä asiaa mielettömän hyvällä asenteella ja ammattimaisesti.¨

¨ Yksinkertaisista ja periaatteessa kaikille tiedossa olevista asioista sai lisää ajatuksia ja vinkkejä omaan ajatteluun ja arkiseen työhön.¨

¨ Erittäin hyvä esiintyjä. Osaa asiansa ja kertoo sen hauskalla tavalla.¨

¨ Osaa pitää mielenkiinnon yllä. ¨

¨ Uusia näkökulmia tuttuihin asioihin.¨